Uchwała Nr 4200/I/9/2024 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 09.01.24r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-01-16 Magdalena Kliś 2024-01-16 08:37:22
(Beata Ligocka)
2024-01-16 08:37:22
(Beata Ligocka)