Uchwała Nr 4200/I/164/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2021 rok

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-11-26 Rafał Mołdysz 2020-11-26 10:30:45
(Rafał Mołdysz)
2020-11-26 10:30:45
(Rafał Mołdysz)