Uchwała Nr 4200/I/31/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMGE ds. Ekologii w Żywcu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-01-16 Rafał Mołdysz 2020-01-23 12:23:24
(Rafał Mołdysz)
2020-01-23 12:23:24
(Rafał Mołdysz)