Uchwała Nr 4200/I/93/2019 z dn. 25 kwietnia 2019 r. I Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd ZMGE sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-04-26 Magdalena Kliś 2019-04-26 12:35:03
(---)
2019-04-26 12:35:03
(---)