Uchwała nr CXX/494/2023 Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 14.12.2023r. w sprawie w sprawie przyjęcia treści ugody Firma Handlowo – Usługową INSTBUD Stanisław Boguta S. J. w sprawie waloryzacji wynagrodzenia oraz treści aneksu do umowy pn. „Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Jeleśnia (Korbielów) –Kontrakt 18-4” i upoważnienie członków Zarządu do ich podpisania

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-12-14 Magdalena Kliś 2024-02-21 12:51:27
(Beata Ligocka)
2024-02-21 12:51:27
(Beata Ligocka)